Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
1.2. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce Andrea Havlíčková / Cesta z města – Karlovy Vary, IČ 02180171, prostřednictvím internetového obchodu www.cestazmesta.online. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.
1.3. Každý kupující dostane spolu se zbožím návod na údržbu výrobku. Kupující bere na vědomí, že veškeré výrobky je třeba chránit před společným působením vody a mrazu. Faktura je ke každé zaplacené objednávce vystavená ke stažení v elektronické podobě a kupující je o tom informován.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.
2.3. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.
2.4. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován e-mailovou zprávou na zadanou adresu.
2.5. Zboží prodávající odesílá kupujícímu po přijetí platby na účet prodávajícího. Odeslání je provedeno bez zbytečných odkladů. Výjimkou je zboží s osobním odběrem, zboží, které není skladem a prodejce jej bude vyrábět až po potvrzení objednávky (v tom případě je u zboží uveden počet dní dodání zboží) a v případě prodeje na zakázku, kdy se kupující domlouvá s prodávajícím, co a jak chce vyrobit.

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).
3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a také zboží na zakázku.
3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou).
3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu
3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

4. Reklamace

4.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
4.2. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.
4.3. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura. Kupující má možnost si ji sám vytisknout. Faktura slouží zároveň jako záruční list.
4.4. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním nebo nesprávnou údržbou výrobku. Ke každému výrobku je dodán návod na ošetřování drátovaných výrobků.
4.5. V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny (poštovné/dopravné je účtováno s ohledem na aktuální ceníky uvedených dopravců). V ceně je také balné.
5.2. Platbu za zboží, poštovné a balné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží až po obdržení platby.
5.3. Při osobním odběru zboží je možné uskutečnit platbu v hotovosti přímo při předání zboží.
5.4. Výrobky mohou mít různou dobu odeslání. Doba odeslání je uvedena vždy u každého zboží samostatně a je součástí objednávky.
5.5. Uvedená doba odeslání vždy platí až po přijetí platby na účet. Uvedená doba se počítá od následujícího pracovního dne.
5.6. Kupující bere na vědomí, že u objednávek uskutečněných v době dovolené (je-li řádně uvedena v úvodu těchto podmínek) se doba odeslání prodlužuje o počet dnů, které zbývají od data uskutečnění objednávky do konce dovolené.
5.7. Prodávající své zboží prodává pouze v rámci České republiky.
5.8. Jestliže se prodejci vrátí nedoručená zásilka zpět z toho důvodu, že si ji nakupující od přepravce nepřevzal, a pokud chce nakupující zásilku zaslat znovu, prodejce zásilku znovu odešle bezprostředně poté, kdy nakupující prodejce uhradí nové poštovné, potřebné na nové odeslání zásilky.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.
6.2. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2021